90 вярващи, организирани от Главното мюфтийство, вече са на Умре в Свещените земи, за да извършат своите ибадети и да се докоснат до исторически места, свързани с живота и делото на пейгамберите. 

Делегацията е придружена от зам. главния мюфтия Ахмед Хасанов, ръководителя на отдел "Хаджи и Умре" в Главното мюфтийство Джемал Иса, районния мюфтия на Благоевград Осман Кутрев и преподавателя във Висшия ислямски институт д-р Селиме Хасанова. 

Вярващите отпътуваха към Мекка на 22 декември и ще се завърнат в България на 3 януари 2024 г. 

 

Програмата на посещението в Мекка посещението включва: 

*Родната къща на Пратеника Мухаммед (с.а.с.);

*Местностите "Арaфат", "Мюзделифе" и "Джемерат";

*Долината "Мина";

*"Дженнетул Муалла" (гробището в Мекка, където са погребани сподвижници на Мухаммед (с.а.с.);

*"Месджид-и Джин";

*"Месджид-и Шеджерах";

*Пещерата "Хира";

*Забележителности в околностите на Свещения град.

 

В Медина делегацията ще посети: 

*"Месджид-и Небеви" (джамията, където е погребан последният пратеник Мухаммед (с.а.с.), мир Нему!;

*Палмовата градина;

*Мюневвера.

 

В началото на февруари 2024 г. Мюсюлманското изповедание отново ще организира Умре. 

За допълнителна информация и записване:

Главно мюфтийство

отдел "Хадж и Умре"

адрес: София, ул. „Братя Миладинови” №27

тел: 02/4471222

e-mail: hac@grandmufti.bg

или Районните мюфтийства в страната


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.