Зам. главният мюфтия Ахмед Хасанов представи критериите за категоризация на имамите в Добрич и Силистра.

Той участва в месечните заседания на съответните Районни мюфтийства, където разясни целите, които Мюсюлманското изповедание иска да постигне с въвеждането на новите правила. 

Зам. главният мюфтия подчерта, че освен до по-добра мотивация на имамите, категоризацията ще доведе и поощряване на най-активните сред тях. Наред с това е предвидена възможност за развитие и получаване на нови знания.

На срещите присъстваха също така районните мюфтии Акиф Акифов и Мюддесир Мехмед.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.