Семинар на тема "Имамите и духовното здраве" се проведе в учебната база на Районно мюфтийство - Бургас в с. Люляково.

Обучението беше водено от ръководителя на Центъра за духовно наставление и консултации Бирали Бирали. 

По време на семинара бяха дискутирани теми, свързани с духовното, душевното и психичното здраве на вярващите. Участниците обсъдиха ролята на имамите, за поддържането им. 

Имамите дискутираха също така как могат да повишат своите познания, за да осъществяват по-успешно своята дейност.

Участниците в семинара благодариха на организаторите и заявиха, че подобни събития са все по-необходими, за да могат да отговорят на нуждите на съвременното общество.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.