Жените от отдел "Иршад" на Районно мюфтийство - Кърджали участваха в културна програма в гръцкия град Комотини.

Събитието беше организирано по случай деня "Ашуре" от женското дружество на местно културно сдружение.

Районно мюфтийство - Кърджали беше представено от девет жени, а техният ръководител Мюзеййен Мустафа поздрави организаторите от името на институцията. 

В този период районният мюфтия на Кърджали Басри Еминефенди се срещна с мюфтията на Комотини Ибрахим Шериф. 

Двамата обсъдиха възможностите за обмен на опит, стъпвайки на споделените ценности и добросъседството. 

Басри Еминефенди покани районния мюфтия на Комотини да посети Кърджали.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.