Мевлиди за дъжд бяха организирани от  Районните мюфтийства - Велико Търново и Кърджали.

Традиционният Мевлид на Районно мюфтийство - Велико Търново събра вярващите в местността „Карабаш”, край село Средно село, общ. Златарица.

Районният мюфтия на Велико Търново и местни имами четоха айети от Свещения Коран и "Мевлид-и Шериф".

Програмата включваше лекция, посветена на символиката на месец Мухаррем и деня "Ашуре".

Сред гостите на събитието беше също така кметът на с. Средно село Якуб Шабанов, като и кметове на околните населени места. 

След Мевлида присъстващите бяха нагостени с курбан.

Мевлидът на Районно мюфтийство - Кърджали се състоя в джамията към медресето в с. Долно Прахово, общ. Ардино. 

Участие в програмата взеха районният мюфтия на Кърджали Басри Еминефенди, служители на Районното мюфтийство и имами от областта. 

Акцент в събитието беше четенето на Корана от имама на Новата джамия в Кърджали Нуруллах Ташкън. 

След Мевлида гостите посетиха тюрбето на основателя на медресето в селото Мустафа Юсуф ефенди и прочетоха дуа в негова памет.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.