Над 1000 порции ашуре бяха раздадени в Пловдив.

В деня "Ашуре" отново беше спазена традицията пловдивчани и гостите на града да опитат от десерта, който е символ на благодатта и толерантността. 

Раздаването му пред "Джумая джамия" беше организирано от Районно мюфтийство - Пловдив и Мюсюлманското настоятелство.

Сред официалните гости на събитието бяха председателят на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмед, кметът на Пловдив Здравко Здравков, областният управител Илия Зюмбилев, генералният консул на Турция в Пловдив Корхан Кюнгерю, районният мюфтия на Пловдив Танер Вели, представителят на Мюсюлманското настоятелство и член на фондация „Заедно“ Ахмед Пехливан, представители на религиозните общности в града.

Официалните гости символично забъркаха заедно ашурето преди раздаването му, а в речите им прозвучаха послания за мир, солидарност, разбирателство, състрадание и толерантност.

„Пловдив е най-подходящият град за този празник, защото е символ на хармоничното съжителство между всички етноси и религии“, заяви генералният консул на Турция в Пловдив Корхан Кюнгерю.

Районният мюфтия на Пловдив Танер Вели определи ашурето като символ на мира. 

"За пореден път доказваме, че Пловдив е най-толерантният град", заяви кметът Здравко Димитров.

Празникът завърши с дервишки ритуал, изпълнен от единствения дервиш в България – пловдивчанина Васил Тосев.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.