Главният мюфтия д-р Мустафа Хаджи и делегацията на Мюсюлманското изповедание, която включва заместник главния мюфтия Ахмед Хасанов и началника на отдел "Образование" Амир Фелети, посетиха Сараево и се срещнаха с главния мюфтия на Босна и Херцеговина Хюсеин Кавазович. 

Д-р Мустафа Хаджи и Хюсеин Кавазович преподписаха споразумение за сътрудничество в областта на образованието. То включва превод, адаптация и издаване на учебници, предназначени за часовете по Религия - Ислям в основните и средните училища в България. 

Главният мюфтия д-р Мустафа Хаджи благодари на своя колега - главния мюфтия на Босна и Херцеговина за топлия прием и за подкрепата при осъществяването на един от най-значимите проекти на Мюсюлманското изповедание, насочен към младите мюсюлмани и за възможността да опознаят Исляма наред с останалите предмети, които изучават в училище.

"Чрез това споразумение бихме искали да помогнем затова повече ученици да изучават своята религия. Сътрудничеството ни с Главното мюфтийство в Република България се изразява в предоставянето на авторските права на учебниците в Босна и Херцеговина, за да бъдат преведени и адаптирани на български език, в съответствие с учебните програми", заяви главният мюфтия на Босна и Херцеговина Хюсеин Кавазович. 

В Сараево делегацията на Мюсюлманското изповедание посети и редица образователни институции като Факултета по ислямски науки, Медресето и библиотеката към него. 

По време на срещите беше обсъдена и възможността за сътрудничество на образователните институции в Сараево с Висшия ислямския институт в София.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.