Духовно училище "НЮВВАБ" - гр. Шумен организира тържество, на което изпрати 21 абитуриенти, които завършиха XII клас през тази година.

За да им пожелаят успех в училището гостуваха председателят на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмед, районни мюфтии, дипломати, университетски преподаватели, представители на ръководството на ДУ "НЮВВАБ" през годините, възпитаници на училището и родители на зрелостниците.

Тържеството започна с рецитиране на айети от Коран-и Керим и приветствие на директора на ДУ "НЮВВАБ Шериф Хюсню.

В словото си председателят на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмед постави акцент върху приноса на Духовното училище в Шумен за развитието на мюсюлманската и турската общност в България. Той подчерта, че училището е оценено подобаващо и от българската държава, което е видно от финансовата подкрепа, осигурявана от няколко години.

Председателят на Висшия мюсюлмански съвет посъветва абитуриентите от вековното училище да разпространяват светлината на знанието, която са получили и да носят достойно "златната корона на благонравието", на което са възпитани в "НЮВВАБ".

Празникът продължи с изпълнения на илияхита от учениците и рецитиране на стихотворения.

По време на тържеството бяха отличени първенците на випуска. Подаръци получиха и всички абитуриенти.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.