Районно мюфтийство - Монтана организира културно-образователни програми в 4 населени места. По време на събитията в Бяла Слатина и селата Търнава, Галиче и Попица бяха представени различни програми за религиозно образование. 

Гостите на мероприятита - зам. главните мюфтии Ахмед Хасанов и Бейхан Мехмед, директорът на Духовното училище в Русе Тунджай Шериф, преподавателят Алпер Ахмед и районният мюфтия на Монтана Неджати Али се срещнаха с деца и техните родители.

Те разказаха пред тях за възможностите, които дават летните и целогодишните Коран курсове, както летните училища, организирани от Духовните училища в Русе, Шумен и Момчилград. 

Акцент в срещите беше и представянето на Духовното училище в Русе, което беше реставрирано и модернизирано наскоро. 

Заместник главните мюфтии изнесоха кратки лекции "За връзката на човека със своя Създател", "За отговорностите на вярващите" и "За търсенето на щастие в този и отвъдния свят".


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.