Ариф Мехмед е новият районен мюфтия на Търговище. Той беше избран за поста с пълно мнозинство на Районна мюсюлманска конференция, която се проведе на 8 май в областния град.

На форума присъстваха 47 делегати, а сред официалните гости бяха главният мюфтия д-р Мустафа Хаджи, зам. главният мюфтия Ахмед Хасанов, районният мюфтия на Велико Търново Нутфи Нутфиев, районният мюфтия на Варна Исмаил Ахмедов, наместик мюфтията на Попово Назиф Расимов. 

На конференцията в.и.д. районен мюфтия на Търговище Халил Алиев изнесе поздравително и представи отчетен доклад за дейността на Районно мюфтийство - Търговище.

Ариф Мехмед, поема поста на районен мюфтия на Търговище след като досега беше наместник мюфтия на Върбица. Предстои изборът да бъде утвърден от Висшия мюсюлмански съвет.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.