Главният мюфтия д-р Мустафа Хаджи и зам. главният мюфтия Мурат Пингов са на тридневно посещение в Катар по покана на министъра на вакъфите Ганим Ибни Шахин Ел-Ганим. 

Министър Ел-Ганим приветства главния мюфтия с добре дошъл, запозна го с дейността на Министерството и изрази готовност за сътрудничество с Мюсюлманското изповедание в Република България. 

Д-р Мустафа Хаджи на свой ред запозна домакина със структурата на Главното мюфтийство и също изрази готовност за сътрудничество в областта на Теологията и издаването на фетви. 

След срещата с министъра на вакъфите главният мюфтия посети Дирекцията по зекят и Дирекцията по вакъфи, които също са част от структурата на Мистерството.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.