Два нови отдела ще бъдат разкрити в Главното мюфтийство с решение на Висшия мюсюлмански съвет от 31 януари 2023 г.

Първият ще координира религиозните дейности сред жените и ще планира нови дейности, а вторият - ще бъде ангажиран с издаването на сертификат "Хелял" и популяризирането на продуктите, отговарящи на изискванията за получаването му.

По време на заседанието на Висшия мюсюлмански съвет членовете разгледаха и приеха щатното разписание и бюджета на Мюсюлманското изповедание за 2023 г. 

Освен това бяха разгледани административни въпроси, свързани със съставите на Мюсюлманските настоятелства и стопанисването на вакъфските имоти.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.