Днес, 1 февруари отдаваме почит на жертвите на комунизма. 

В този ден си спомняме за всички онези хора със свободен дух, които се противопоставят на едни от най-големите престъпления на тоталитарния режим - посегателствата върху вярата, името, идентичността, убежденията и достойнството. 

Жертвите на комунизма имат своите лица и имена. Списъкът е дълъг! И нека, докато си спомняме за тях с дълбока почит и уважение, сърцата и умовете ни да се изпълват с онзи техен пример за смелостта, с която разпалват пламъка на демокрацията. 

Без тях нямаше да бъдем това, което сме!


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.