С празнични програми в цялата страна беше посрещнат Регаиб кандили - Свещената нощ, която олицетворява благодатта и опрощението на Аллах Теаля.

Главният мюфтия д-р Мустафа Хаджи гостува на честването в Пловдив, където близо 200 души гостуваха на празничното събитие. Сред присъстващите на програмата бяха също така районният мюфтия на Пловдив Танер Вели, гости от Едирне и имами. 

Над 150 души присъстваха на честването в София. Нощта Регаиб беше посрещната с четене на "Мевлид" в джамията "Баня башъ". Сред гостите на събитието бяха председателят на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмед, зам. главният мюфтия Ахмед Хасанов и главният секретар на Мюсюлманското изповедание Джелал Фаик.

Програмата включваше изпълнение на илияхита, четене на Свещения Коран и лекция, посветена на символиката на Регаиб кандили. 

Зам.-главният мюфтия Бейхан Мехмед и районният мюфтия на Стара Загора Сейхан Мехмед гостуваха на честването с. Александрово.

 

След 15-годишно прекъсване мюсюлманите от Стражица се събраха в джамията, за да посрещнат Регаиб кандили. 

Сред гостите в града беше и районният мюфтия на Велико Търново Нутфи Нутфиев. В обръщението си към вярващите той ги призова да не се откъсват от джамията и да изпращат децата си на Коран курсове.

Мюсюлманското изповедание поздравява всички вярващи с настъпването на Трите свещени месеца и Свещените нощи. Нека това в това време от годината Аллах да дари всички наши братя и сестри мюсюлмани с опрощение и благодат, с които да посрещнат месец Рамазан.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.