Главният мюфтия д-р Мустафа Хаджи участва в извънредна конференция на религиозните лидери от целия свят. 

Срещата се проведе чрез видео-конферентна връзка и беше свикана от Диянета на Република Турция след изгарянето на копие от Свещения Коран-и Керим пред Посолството на Република Турция в Швеция, което се счита за престъпление от омраза.

В извънредната конференция се включиха общо 130 участници от 69 държави. Срещата приключи с приемането на следната декларация, която съдържа 7 точки.

Мюсюлманското изповедание публикува резюме на документа: 

Участниците в извънредната среща считат изгарянето на Свещения Коран-и Керим в Швеция на 21 януари 2023 г. за грозна проява, която противоречи на общочовешките ценности, правните норми и се счита за престъпление срещу човешките права.

"Осъждаме и отхвърляме този акт, породен от омраза. Считаме това поведение за безотговорно и срамно, още повече че той е осъществен при полицейско присъствие", се казва в декларацията.

Според религиозните лидери фактът, че съществуват умове, които са способни да посегнат на една свещена книга, показва отдалечаването от изконни ценности като човешките права и върховенството на закона.

"На място, където се е стигнало, дотам че да се посяга на вярата и свещенни неща, свободата и демокрацията не могат да бъдат нищо друго освен проява на двоен стандарт и лицемерие", пише още в документа.  

Участниците определят като парадоксални и травмиращи случаите по отношение на човешките права и основните свободи в някои европейски държави.

"Със своите думи и действия някои медии, индивиди и организации се опитват да очернят светлия образ на Исляма. Наред с това от ден на ден се увеличават случаите на нападения и посегателства над вярата, ценностите и джамиите на мюсюлманите. Мюсюлманите наблюдават всичко това с тревога. 

Още веднъж бихме искали да заявим, че Ислямът е религия, според която всеки човек притежава изконните права на живот, собственост, свобода на мисълта, поколение и вяра. Ислямът е религия, която ни учи мир и милосърдие, а Свещеният Коран-и Керим - на справедливост и неприкосновеност на основните права и свободи. Тоест мюсюлманите защитават правото на всеки да живее достойно, да бъде свободен и са готови да работят за това", припомнят още подписалите документа. 

Те са категорични, че причиняването на вреди на религия, която носи тези ценности, е посегателство върху светлото бъдеще и хуманизма, защото Коран-и Керим е книга на всички хора по света и призовават всеки да я прочете, да се опита да я разбере и да извлече поуки от нея.

Според участниците в конференцията фактът, че представители на различни религозни общности и организации осъждат порогаването на Свещения Коран-и Керим, буди възхищение. "По същия начин това трябва да направят всички хора в Европа, които зачитат човешките права и върховенството на закона – интелектуалци, академици, активисти, неправителствени организации, медии. Това е дълг и на всички религиозни водачи, които ценят хуманизма и вярата", подчертават те.

Лидерите предупреждават, че ако се забавим с повеждането на битката срещу тези, които не зачитат човешките права и ценности, броят на подобни прояви ще нараства.

В заключение участниците в срещата уверяват, че мюсюлманите по света ще продължават да се водят в своите мисли и дела от повелите, записани в Свещения Коран-и Керим и наставленията на Пратеника Мухаммед (с.а.с.), които ни учат да живеем в мир, любов и взаимно уважение и са категорични, че в никакъв случай мюсюлманите няма да отговорят на подобни грозни посегателства по незаконни пътища. 

"Вярваме, че съвестта, справедливостта, правото, добротата и мирът ще победят" завършва декларацията.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.