Председателят на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмед главният секретар на Мюсюлманското изповедание и Джелал Фаик участваха в поредица от срещи по случай настъпването на Трите свещени месеца - Реджеб, Шабан и Рамазан. Те посетиха Районните мюфтийства в Разград, Силистра и Добрич.

По време на срещите с районите мюфтии и имамите Ведат Ахмед и Джелал Фаик обсъдиха различни казуси, които възникват в процеса на работата в джамиите и представиха приоритетите на институцията и акцентите в програмата при честването на Трите свещени месеца. 

Първата среща с млади мюсюлмани се състоя в с. Ясеновец, обл. Разград. При посещението в населеното място ръководството на Мюсюлманското изповедание разгледа ценен експонат - ръкописен "Мевлид" от началото на XX век.

Честването на Трите свещени месеца продължи с беседа в с. Голеш, общ. Кайнарджа, обл. Силистра, на която се събраха повече от 100 души. Вярващите имаха възможност да чуят иляхита и духовни наставления от председателя на Висшия мюсюлмански съвет.

Обиколката на ръководството на Мюсюлманското изповедание завърши с участие в Обединя намаз в с. Орляк, общ. Тервел, обл. Добрич и културно-религиозна програма в гр. Балчик.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.