Лекции на тема "Имамът и духовното здраве" и беседи с вярващите, придружени от лекции, посветени на религиозната идентичност на мюсюлманите бяха организирани в Стара Загора.

Семинарът събра 30 имами от Районните мюфтийства Стара Загора, Велико Търново, Сливен и Хасково, както и районите мюфтии на Сливен и Хасково - Турхан Хасан и Ерхан Реджеб.

Лектор беше ръководителят на Центъра за духовно наставление и консултации Бирали Бирали, който говори за духовното здраве на имамите.

Като част от програмата с лекции по случай настъпването на Трите свещени месеца беше организирана и беседа с вярващи в Стара Загора и с. Александрово. Основната тема на лекцията на Бирали Бирали беше религиозната идентичност на мюсюлманите.

 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.