Уважаеми сънародници,

Скъпи братя и сестри мюсюлмани,

Чрез рубриката "Ние - от Дунава през Арда до Места" ви представихме в социалните медии Районните мюфтийства и ви разказахме най-важното.

Данните показват, че с нашите 20 Районни мюфтийства, Джамийски настоятелства, експерти във вакъфите и имами, ние от Мюсюлманското изповедание обслужваме над 1 204 326 мюсюлмани в България.

Броят на джамиите и месджидите в цяла България е 1710 (1521 джамии и 189 месджида).

Усилието, което полагаме за изпълнението на това свещено дело е наше, но помощта идва от Аллах Теаля! 

Нека Всевишният Аллах да ни улесни по пътя и да пази Родината ни!


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.