Ежегодната инициатива на отдел "Иршад" към Мюсюлманското изповедание събра имами от Северна България. 

Близо 80 участниците се включиха в семинара, а сред официалните гости бяха главният мюфтия д-р Мустафа Хаджи, заместник главните мюфтии Ахмед Хасанов и Бейхан Мехмед, районният мюфтия на Разград Мехмед Аля, районните мюфтии на Добрич, Търговище - Акиф Акифов и Назиф Расимов, експертите от отдел "Иршад" на Главното мюфтийство Бахри Иззет и Ресим Шаматарев. 

Главният мюфтия разясни пред участниците целите, които Изповеданието си поставя чрез инициативата "Активният имам". 

Той призова всички имами да бъдат дейни и да изпълняват отговорно и съвестно своите задължения. 

Бахри Иззет влезе в ролята на модератор, а сред лекторите на семинара бяха заместник главният мюфтия Бейхан Мехмед, преподавателят от Духовното училище в Русе Алпер Ахмед, ваизът на Районно мюфтийство - Добрич Дилявер Хасан.

Те говориха пред имамите за мотивацията, пътя към решаването на проблемите, които възникват при изпълнението на служебните им задължения, създаването на усещане за общност в джамиите и сред мюсюлманите извън нея. 

След приключването на презентациите имамите се включиха в дискусия. 

На финала главният мюфтия д-р Мустафа Хаджи връчи сертификати на всички участници в семинара.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.