Поредица от лекции и семинари по случай 100-годишнината от основаването на духовно училище "НЮВВАБ" - гр. Шумен, Мевлид кандили и "Седмицата на джамиите" бяха организирани от Районно мюфтийство - Плевен в Славяново, Глогово, Малиново, Левски и Плевен.

Те преминаха под надслова "Сто години "НЮВВАБ" - сто години път към Дженнета". 

"Чрез подобни мероприятия се надяваме посланията на Исляма да достигнат до сърцата на нашите братя и сестри мюсюлмани, за да осъзнаят, че нашата религия води към Дженнета", заяви районният мюфтия на Плевен Мурад Бошнак.

Програма по случай Мевлид кандили беше организирана в джамията в Славяново. Гост-лектор на събитието беше ръководителят на Центъра за духовно наставление и консултации Бирали Бирали, който говори за социалните послания на Пратеника Мухаммед (с.а.с). 

Мевлидът в с. Глогово беше посрещнат с голям интерес от страна на мюсюлманите в региона. В рамките на програмата районният мюфтия на Плевен изнесе лекция на тема "Ислямът и достойнството - посланието на Пратеника Мухаммед (с.а.с). 

В "Седмицата на джамиите", когато поставяме акцент върху историята и дейностите на джамиите, Районно мюфтийство - Плевен организира програма в с. Малиново. Джамията в населеното място е една от най-поддържаните в региона, но в момента няма имам. 

Затова чрез инициативата беше отправена покана към местните мюсюлмани за по-активно участие в религиозната дейност.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.