Заместник главният мюфтия Ахмед Хасанов, районният мюфтия на Шумен Месут Мехмедов, районният мюфтия на Кърджали Басри Еминефенди и директорът на духовно училище "НЮВВАБ" - гр. Шумен посетиха Бурса.

Срещите бяха част от програмата за сътрудничество на Мюсюлманското изповедание с различни институции и неправителствени организации в страната и в чужбина. 

Община Осман гази беше първата точка в програмата на представителите на Главното мюфтийство. Те се срещнаха с кмета на общината Мустафа Дюндар. 

Ахмед Хасанов и Шериф Хюсню представиха инициативите, с които отбелязваме 100-годишнината от основаването на духовно училище "НЮВВАБ" - гр. Шумен. Те използваха възможността, за да изкажат благодарности на Мустафа Дюндар за оказаната подкрепа при предстоящото реновиране на волейболното игрище в училището.

В знак на благодарност заместник главният мюфтия и директорът на училището връчиха на кмета на община Осман гази благодарствен плакет и юбилейна монета на "НЮВВАБ".

По време на седмицата представителите на общината получиха покана за участие в Международната конференция по случай 100-годишнината на училището, която ще се проведе в Шумен. 

Представителите на двете институции изразиха готовност да продължат своето сътрудничество. След края на срещата домакините и гостите заедно разгледаха историческите забележителности в града. 

Програмата продължи със среща с ръководството на изселническата организация "Балгьоч" и нейния председател проф. д-р Емин Балкан. 

Екипът на "Балгьоч" пое ангажимент да окаже съдействие на Мюсюлманското изповедание, за да може инициативите на Главното мюфтийство да достигнат до колкото се може повече наши сънародници зад граница и по този начин да бъде изградена връзка между тях и институцията. 

Представителите на Мюсюлманското изповедание използваха възможността да пожелаят успех на проф. д-р Емин Балкан при изпълнението на задълженията му. 

Заместник главният мюфтия, районните мюфтии на Шумен и Кърджали и директорът на духовно училище "НЮВВАБ" се срещнаха и с ръководствата на организациите на изсленици от Дунава и Делиормана и техния председател Сюлейман Улусой. След разговорите беше организирана културната програма, подготвена специално за гостите.

По време на събитието директорът "НЮВВАБ" подари юбилейната монета на училището на Танкут Джебел, който е внук на авторитетния възпитаник на училището хафъз Назиф Конак. 

Делегацията в Бурса посети и Областното мюфтийството, за да се срещне с мюфтията Явуз Селим Карабайър. Областният мюфтия на Бурса изяви желание в най-скоро време да посети България, за да бъде укрепено сътрудничеството между двете институции.

Посещението приключи със среща с имамите от Улу джамия. По време на Петъчния намаз заместник главният мюфтия беше удостоен с честта да прочете Езана.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.