Медийният отдел на Мюсюлманското изповедание започва нов проект, в който ще разказва за живота на мюсюлманите в България и дейностите, които осъществяват Районните мюфтийства.

От 21 октомври (петък) в рамките на рубриката "Ние, от Дунава през Арда до Места" всеки ден ще споделяме по 2 кратки видеа, в които ще представим всички 20 Районни мюфтийства в България.

Клиповете ще включват кратка информация за: районния мюфтия; района, който му е поверен; броя на мюсюлманите, джамиите и джамийските настоятелства в него.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.