Представител на Мюсюлманското изповедание участва в уъркшоп в гр. Бурса, посветен на ролята на религиозните убеждения при изграждането на идентичност. 

Във форума, организиран от университета "Улудаг", се включиха представители на мюсюлманските общности от Балканите и Азия. Те обсъдиха въпроси, които обединяват мюсюлманите с турски корени по света. 

Изпитанията, които съвременният начин на живот поставя пред религията и преодоляването на религиозните различия бяха сред основните теми на срещата.

В рамките на програмата социологът и служител на Мюсюлманското изповедание д-р Ахмед Лютов представи доклад за религиозния живот на мюсюлманите в Република България. 

Срещата на мюсюлманите от Балканите и Азия в Буса завърши с връчване на сертификати за участие.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.