80 поклонници, организирани от Главното мюфтийство, пристигаха в Мекка, за да извършат Умре през следващите 12 дни. Те ще прекарат 7 дни в Мекка и 5 дни в Медина.

Групата, съпровождана от заместник главния мюфтия Ахмед Хасанов, експерта от отдел "Хадж" в Главното мюфтийство Джемал Иса, районния мюфтия на Благоевград Осман Кутрев и ваизе Мюзеййен Мустафа, ще посети знакови местности, свързани с живота на Пратеника Мухаммед (с.а.с) и провидението, пратено му от Аллах Теаля. 

Сред тях са местността Арaфат, долината Мина, пещерите Севир и Хира, Дженнетул Муалла (гробището в Мекка, където са погребани сподвижници на Мухаммед (с.а.с) и забележителности в околностите на Свещения град.

В Медина поклонниците ще посетят "Месджид-и Небеви" (джамията, където е погребан последният пратеник Мухаммед (с.а.с), мир Нему!), планината Ухуд, месджид-и "Куба" и месджид-и "Къблетейн", Дженнетул баки (гробището на Медина, където са погребани сподвижници на Пратеника), историческа ж.п. гара от Османския период, както и палмова градина.

Пожелаваме им лек път! 

Нека Аллах приеме техния ибадет и да отреди и на нас в най-скоро време да отидем на Хадж и Умре! 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.