Главното мюфтийство обявява конкурс за 130 стипендии за млади мюсюлмани, които учат в български висши учебни заведения в следните специалности: 

● Медицина и медицински специалности;

● Инженерни специалности;

● Социални и педагогически специалности;

● Право.

Подкрепата е предназначена за студенти, които се самоопределят като мюсюлмани от България и се обучават в някоя от посочените по-горе области на науката. Стипендията е на обща стойност 900 лева и ще бъде изплатена по банков път в рамките на една учебна година /9 месеца по 100 лв./

Условия за кандидатстване:

● Българско гражданство. Лица с двойно гражданство не могат да кандидатстват;

● Мюсюлманска принадлежност;

● Успех над Много добър (4.50) по шестобалната система;

● Крайният срок за подаване на документи за стипендия е 21.10.2022 г.

Необходими документи:

● Онлайн формуляр за кандидатстване, който можете да изтеглите тук;

● Мотивационно писмо;     

● Две препоръки;

● Официален документ, който да удостоверява, че лицето е записано във висше учебно заведение;

● Академична справка с оценките от предходния семестър (за кандидатите, които са I курс - диплома за средно образование);

● СV.

За информация:

Главно мюфтийство

Отдел "Образование"

адрес: 1000 София, 

ул. „Братя Миладинови” №27

Тел.:02/981 60 01

Факс:02/980 30 58

Email: education@grandmufti.bg

 

Пожелаваме успех на всички кандидати! 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.