Представители на Мюсюлманското изповедание взеха участие в международна конференция в йорданската столица Аман, посветена на толерантността и единството в Ислямския свят. 

Във форума, който се проведе от 4 до 11 септември 2022 г., взеха участие 60 имами и ваизи от общо 13 държави. 

Те обсъдиха ролята на имамите при противопоставянето на екстремизма. "Умереността и толерантността в Исляма", "Обществената отговорност за сигурността на гражданите", "Психологическите причини за екстремизма", "Ефектът от умереността и толерантността при поддържането на обществената сигурност" и "Младежта и предизвикателствата на глобализацията" бяха сред основните теми и доклади, представени в Аман.

Конференцията, която отбеляза 42-рото си издание, се състоя под патронажа на Министерството на вакъфите в Кралство Йордания.

Основната ѝ цел беше тълкуването на съдържанието на Аманската декларация от 9 ноември 2004 г., в която йорданският крал Абдула II бин Ал Хюсеин призова за толерантност и единство в Ислямския свят. 

Документът включва препоръки и указания, издадени от 200 ислямски учени в повече от 50 страни и е фокусиран върху дефинирането на това кой е мюсюлманин и основни принципи при издаването на религиозни постановления (фетви).


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.