Главното мюфтийство кани всички ученици и студенти и през 2022 г. да участват  конкурса "Джамията в моя живот".

Условия за участие:

В конкурса могат да участват ученици и студенти от 7 до 25-годишна възраст;

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО УСЛОВИЕ е всеки желаещ да се регистрира онлайн за участие ТУК;

Нерегистрирани участници няма да бъдат допуснати до конкурса. 

 

Участниците във всяка от трите категории в конкурса ще бъдат разпределени според възрастта им, както следва:

I възрастова група: 7-13 години;

II възрастова група: 14-18 години;

III възрастова група: 19-25 години.

 

Изисквания за формата на творбите:

За есе – обемът на текста трябва да бъде до страница и половина (написан на компютър, Word-файл);

За рисунка – на картон, с размер 30х40 см, като творбите не трябва да бъдат прегънати. На гърба на рисунката трябва да бъдат написани трите имена на участника, възраст, адрес, телефон за връзка и email.

Краен срок за изпращане на творбите:

До Районните мюфтийства - 08.10.2022 г.

До отдел „Медии и култура“ - 15.10.2022 г.

Творбите за конкурса могат да бъдат изпращани на следните адреси:   

За рисунка

адрес: град София, п.к. 1000, ул. „Пиротска“ №3 или до офисите на Районните мюфтийства в страната.

За есе или стихотворение

на email: m.kulturagrandmufti@gmail.com или до офисите на Районните мюфтийства в страната.

Резултатите ще бъдат обявени на официалния сайт на Мюсюлманското изповедание през месец ноември.

Всеки участник ще получи сертификат за участие, а победителите в различните категории - предметни награди на стойност:

Първо място – 150.00 лева

Второ място – 100.00 лева

Трето място – 50.00 лева 

 

За контакти и допълнителна информация:

Главно мюфтийство, отдел „Медии и култура“,

email: m.kulturagrandmufti@gmail.com

Фейсбук страницата - Медии и култура - www.grandmufti.bg


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.