Председателят на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмед и учени от Българската академия на науките посетиха Видин и Районното мюфтийство. Двете институции ще си сътрудничат по нов проект на БАН, чрез който ще бъде изследвано културното наследство на мюсюлманите в региона.

Ведат Ахмед, д-р Йелис Еролова и д-р Бехрин Шопова разгледаха джамията, библиотеката "Осман Пазвантоглу" и се запознаха с информацията върху надгробните камъни на двора, изписани на османотурски. 

По време на посещението Ведат Ахмед и районният мюфтия на Монтана Неджати Али се срещнаха и с кмета на Видин д-р Цветан Ценков. 

 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.