16 нови имами получиха своите дипломи след като завършиха успешно Курса за имами в Момчилград. Обучението им продължи 1 година, а през месец Рамазан те проведоха практика в джамиите.

Церемонията по връчването на дипломите се проведе в Старата, историческа джамия в Кърджали в присъствието на председателя на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмед, зам.-главните мюфтии Ахмед Хасанов и Бейхан Мехмед, районния мюфтия на Кърджали Басри Еминефенди, районните мюфтии на София, Стара Загора и Хасково - Бейхан Мехмед, Сейхан Мехмед и Ерхан Реджеб, имами от Едирне.

Тържеството по случай дипломирането беше открито от успешно завършилите курса с четене на Свещения Коран-и Керим и иляхита. 

Зам.-главният мюфтия Ахмед Хасанов поздрави новите имами. Той им пожела успехи и очерта задачите, които предстоят пред тях - да спечелят уважението на вярващите, да ги водят по правилния път и да сплотяват мюсюлманската общност.

Ахмед Хасанов подчерта, че имамите трябва да присъстват в едни от най-важните ни житейски моменти и беше категоричен, че на място и събитие, където имамът отсъства, винаги нещо липсва. 

Зам.-главният мюфтия заяви, че очаква още много ученици в Курса за имами. Той припомни, че курсът беше преместен от Устина в Момчилград, но в същото време екипът, който провежда обучението, беше запазен.

Районния мюфтия на Кърджали Басри Еминефенди също поздрави успешно завършилите имами. Той подчерта, че в Момчилград курсът се възползва и от възможностите, които предоставя Духовното училище в града. Басри Еминефенди отчете, че повече от 200 души са успешно завършилите имами, а в началото на септември в Момчилград ще бъдат приети нови курсисти.

Зам.-главният мюфтия Бейхан Мехмед на свой ред направи дуа и припомни, че в момента Главното мюфтийство осигурява заплати на близо 900 имама благодарение на държавната субсидия.

"Мюсюлманското изповедание има нужда от десетки имами, а желаещите да изпълняват тази достойна и отговорна задачата, могат да се обърнат към Районните мюфтийства", подчерта Бейхан Мехмед.

Успешно дипломираните имами получиха подаръци от Главното мюфтийство и Районно мюфтийство - Кърджали. 

След тържествената програма мюсюлманите от града и гостите присъстваха на хутбе, представено от председателя на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмед.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.