Районно мюфтийство - Благоевград организира Хатим в с. Рибново. Повече от 70 деца взеха участие в тържеството, подготвено от техния ръководител Фикрие Авдикова.

35 деца представиха Хатим програма. В събитието се включиха още 35, които честваха празника на буквите (Елиф, Бе). Те показаха пред публиката, че вече са научили арабската азбука и могат да започнат да четат Свещения Коран-и Керим. В тържеството взеха участие и най-малките посетители на джамията - децата от 4 до 6-годишна възраст. Няколко от тях бяха наизустили по 20 сури от Корана. 

По време на Хатима участниците представиха възпитателни сцени в съответствие с традициите в Исляма и преведоха стихове от Корана и Хадиси на Пратеника Мухаммед (с.а.с). 

Районните мюфтии на Благоевград и Плевен - Осман Кутрев и Мурад Бошнак, координаторът на Коран курсовете в Районното мюфтийство Айдън Мохамед и кметът на Рибново Мустафа Иса бяха сред официалните гости.

Осман Кутрев поздрави децата, родителите и техния преподавател Фикрие Авдикова за усърдието, с което са научили буквите и повелите на Исляма. Той подчерта, че освен към религията Коран курсовете осветяват и пътя към различни култури, които правят човека по-знаещ и по-богат.

Всички участници в тържеството получиха за награда издание на Корана и броеница. За да възнагради усилията на децата Районно мюфтийство - Благоевград ще организира екскурзия в страната до място по техен избор.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.