Жителите на с. Рибново отново се включиха в националната кампания за подпомагане на деца без родители "Седмица на сираците", която се провежда от 22 до 28 ноември. 

По традиция вярващите в благоевградското село са сред най-активните участници в благотворителната инициатива. През тази година те се включиха в нея с организирането на благотворителен базар, а децата от Коран-курсовете в селото и техният ръководител Фатме Кьойбаши направиха дуа за дарителите и представиха наученото по време на специална програма, която се състоя в джамията в с. Рибново.

Зам.-главният мюфтия Бейхан Мехмед и районният мюфтия на Благоевград Осман Кутрев бяха гости на мероприятията в подкрепа на "Седмицата на сираците". Те поздравиха участниците в кампанията от името на главния мюфтия д-р Мустафа Хаджи и припомниха, че помощта за най-онеправданите, сред които са и децата без родители, е една от най-големите добрини, която вярващите могат да сторят. Добрина, която води по пътя към Дженнета на Аллах Теаля. 

"За първи път "Седмицата на сираците" се разпростира толкова мащабно и извън джамиите. За да направим съпричастни колкото се може повече хора към помощта за сираците, ние от Районно мюфтийство - Благоевград, с участието на децата и жените от Коран-курсовете, ще организираме благотворителни базари в 17 населени места в областта. Ще поставим и кутии за дарения в магазините", подчерта районният мюфтия на Благоевград Осман Кутрев и изказа специални благодарности към кметовете, които отказват съдействие на инициативата на Мюсюлманското изповедание.

Средствата ще бъдат набирани след Джума намаз. Желаещите да подкрепят сираците, могат да направят дарение и на касите на Районите мюфтийства.

Аллах да приеме помощта на всички нашия братя и сестри мюсюлмани! 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.