Мюсюлманското изповедание в Република България започва националната кампания за подпомагане на деца без родители "Седмица на сираците".
 
Благодарение на общите ни усилия и съпричастността на нашите братя и сестри мюсюлмани за девета поредна година ще подпомогнем една от най-уязвимите групи в нашето общество.
 
По традиция благотворителната инициатива се провежда през последната седмица на месец ноември. През 2021 г. това са дните между 22 и 28 ноември.
 
"Седмицата на сираците" включва редица прояви в подкрепа на каузата. С организирането на благотворителни базари, културни програми, срещи с частни дарители, хутбета и информационни беседи Районните мюфтийства насочват вниманието към грижата за децата, лишени от родителска грижа.
 
Резултатите от кампанията говорят най-добре за нейния успех:
 
година / набрани средства / подпомогнати деца
 
2013 г. 32 988 лв. 7
2014 г. 58 508 лв. 81
2015 г. 81 522 лв. 158
2016 г. 118 338 лв. 211
2017 г. 179 659 лв. 262
2018 г. 241 699 лв. 298
2019 г. 332 940 лв. 317
2020 г. 418 854 лв. 383
 
С набраните средства всяко подпомогнато дете получава от Мюсюлманското изповедание месечна помощ в размер на 60 лв. или общо 720 лв. на година.
 
Дарения може да правите в касите по Районните мюфтийства в страната, както и по банковата сметката на
 
Мюсюлманското изповедание:
 
IBAN BG72DEMI92401000198757
 
BIC DEMIBGSF, /като посочите целта на дарението/
 
 
Събраните средства се използват изцяло в полза на децата-сираци.
За повече информация, можете да проследите програма на кампанията в съответните Райони мюфтийства.
 
 
 Видео на български език
 
 

 

Видео на турски език

 
 
За информация и контакти:
Главно Мюфтийство – отдел „Социален“
София, ул. „Пиротска“ № 3,
Ел. поща: social@grandmufti.bg
www.grandmufti.bg

© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.