На 6 октомври 2021 г. служители на Районно мюфтийство - Пловдив установиха, че на територията на Куршум джамия в гр. Карлово е започнало разкопаване. В двора ѝ е натрупано голямо количество пръст. 

Това се случва след като Мюсюлманското изповедание спечели делото за собствеността на Куршум джамия в две съдебни инстанции. Делото срещу община Карлово продължава. 

Главното Мюфтийство приема дългогодишното бездействие и последвалото разкопаване, което подлага Куршум джамия на разруха, за накърняване на историческите и религиозен паметник. 

Призоваваме Министерството на културата да поеме своята отговорност, вменена ѝ от Закона за културно наследство. Вярваме, че този вандалски акт към културното наследство на страната ни ще бъде прекратен! 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.