На 3 октомври след кратко боледуване ни напусна имамът на гр. Левски Мюмюн Мехмедов Алиев. Ще го запомним като достоен човек и последовател на повелите на Аллах Теаля. 

Мюмюн Мехмедов Алиев за кратко беше имам в с. Горско Сливово, а след това и имам в гр. Левски. През годините се отличи като пример за правилния път, по който мюсюлманите трябва да вървим. Завърши подготвителния курс за имами в Шумен. В същото време синът му Бехчет Алиев и дъщеря му Невин Алиева са сред възпитаниците на духовното училище "НЮВВАБ". Невин Алиева продължи духовното си образовани във Висшия ислямски институт.

Аллах да дари Мюмюн Мехмедов Алиев с Дженнета си, а близките му - с търпение! 

 

 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.