Инициативен комитет ще подготви честването на 100-годишнината от създаването на духовно училище "НЮВВАБ" в Шумен. Решението беше взето на заседание на Висшия мюсюлмански съвет на 5 октомври 2021 г.

В състава на новоучредения комитет, който трябва да организира събития, свързани с тържествената дата през октомври 2022 г., влизат 11 души. 

По време на заседанието бяха разгледани традиционните въпроси, свързани с отдаването на вакъфски имоти под наем, утвърждаването на нови Районни мюсюлмански съвети в няколко Районни мюфтийства.

Висшият мюсюлмански съвет избра и нови състави постоянни комисии.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.