obrazovanie2022

Богата религиозна и културна програма даде възможност на децата от Бургаска област да покажат своите познания за Исляма. 

Хатим, организиран от родители и ученици и регионално състезание по основни познания за Исляма, организирано от Районно мюфтийство - Айтос, се превърнаха в едни от най-значимите събития за мюсюлманите в региона. 

35 деца участваха в хатим в село Снягово, който събра публика от близо 500 души. Децата от целогодишните Коран курсове на възраст между 13 и 16 години представиха наученото от тях в програма, която включваше четене на Свещения Коран-и Керим и изпълнение на поезия и Иляхита.

Сред гостите на събитието бяха имами, народни представители и кметове от областта. Районният мюфтия на Айтос Селятин Мухарем благодари на участниците и призова мюсюлманите да помнят и отстояват своята идентичност.

Районно мюфтийство - Айтос организира и традиционното регионално състезание, в което участват децата от летните Коран курсове. 47 от общо 762 ученици показваха своите основни познания за Исляма на събитието, което се проведе в джамията в с. Кликач. 

При откриването на състезанието организаторите подчертаха, че Районно мюфтийство - Айтос е сред тези, в които най-много деца са изявили желание да научат повече за повелите на Аллах Теаля. 

Те пожелаха успех на участниците, а след края на състезанието бяха обявени и класираните на първите места: 

 

- I ниво:

 

 1. Илхан Адем, с. Разбойна;

 2. Мехмед Мустафа, с. Мрежичко;

 3. Мертер Рамад, с. Тополица.

 

- II ниво:

 

 1. Айшенур Недрет, с. Руен;

 2. Емре Тасим, гр. Айтос;

 3. Ахмед Ефраим, с. Речица.

 

Класираните на челните места получиха парични награди. Подаръци имаше и за всички останали участници в състезанието.

Събитието завърши с молитва за здраве и благоденствие.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.