Главното Мюфтийство кани всички да участват в тазгодишното издание на конкурса "Джамията в моя живот"

Условия за участие:

Нерегистрирани участници няма да бъдат допускани до конкурса.

Участниците във всяка от трите категории в конкурса ще бъдат разделени според възрастта им, както следва:

 • I възрастова група: 7-13 години;
 • II възрастова група: 14-18 години;
 • III възрастова група: 19-25 години.

Изисквания:

 • За есе – Обемът на текста трябва да бъде до страница и половина (написан на компютър, Word-файл).
 • За рисунка – на картон, с размер 30х40 см, като творбите не трябва да бъдат прегънати. На гърба на рисунката трябва да бъдат написани трите имена на участника, възраст, адрес, телефон за връзка и email;

 

Краен срок за изпращане на творбите:

 • Районните мюфтийства: 08.10.2021 г.
 • Отдел „Медии и култура“: 15.10.2021 г.

Творбите за конкурса могат да бъдат изпращани до:   

 • За рисунка – на адрес: град София, п.к. 1000, ул. „Пиротска“ №3 или до офисите на районните мюфтийства в страната.
 • За есе или стихотворение -  на email:  m.kulturagrandmufti@gmail.com или до офисите на районните мюфтийства в страната.

 

Резултатите ще бъдат обявени на официалния сайт на Мюсюлманското изповедание.

Всеки участник ще получи сертификат за участие, а победителите в различните категории - предметни награди на стойност:

 • Първо място – 150.00 лева
 • Второ място – 100.00 лева
 • Трето място – 50.00 лева 

За контакти и допълнителна информация:

Главно Мюфтийство, отдел „Медии и култура“, тел.: +359 89 499 6913

Email: m.kulturagrandmufti@gmail.com


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.