Главният мюфтия д-р Мустафа Хаджи посети Районното мюфтийство в Пловдив. 

Програмата на духовния водач на мюсюлманите у нас започна с гостуване на сюннет в кв. "Столипиново". Повече от 80 момчета бяха обрязани на тържествена церемония, която освен от д-р Мустафа Хаджи, беше уважена и от районния мюфтия на Пловдив Танер Вели и кмета на Осман Гази Мустафа Дюндар.

Главният мюфтия поздрави децата и техните родители и отправи молитва за здраве и благоденствие. Най-малките бяха зарадвани с подаръци от кмета на Осман Гази.

След церемонията в кв. "Столипиново" д-р Мустафа Хаджи се присъедини към Джума намаз в централата джамия "Мурат Хюдавендигяр". 

Посещението на главния мюфтия завърши с раздаването на 1000 порции ашуре след молитвата.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.