На 15 февруари се проведе заседание на управителния съвет на Българската асоциация на завършилите висше ислямско образование (БАЗВИО).

На заседанието присъстваха председателят Бейхан Мехмед, членовете на управителния съвет д-р Сефер Хасанов, д-р Селиме Хасанова, д-р Кадир Мухаммед и Гюлер Яхя.

По време на заседанието бяха обсъдени въпроси,  свързани със стипендиите от фонда „Доцент Ибрахим Ялъмов“, отделно стипендиите за завършилите висше ислямско образование и продължаващи обучението си, провеждане на първата конференция под надслов „Минало, настояще и бъдеще на Висшия ислямски институт“, която ще се състои през лятото на тази година и  също така провеждане на възпоменателна програма по повод навършване на една година от смъртта на д-р Исмаил Джамбазов и други теми от дневния ред.

Относно дейността на БАЗВИО и стипендиите от фонда „Доцент Ибрахим Ялъмов“ председателят Бейхан Мехмед сподели: „Ние сме асоциация, учредена с цел да подпомага обучаващите се в сферата на ислямското образование. Именно поради това полагаме грижи и усилия за надграждане на възможносите за студентите във ВИИ. А през 2019 година учредихме и Фонд „Доцент Ибрахим Ялъмов“ с цел предоставяне на стипендии на отличниците във ВИИ и в памет на покойния бивш ректор на института доц. Ибрахим Ялъмов“.