На 20 януари тази година заместник-председателят на турската дирекция „Диянет“ г-н Селим Аргун, в знак на добрите отношения между двете институции посети Главно мюфтийство. Заедно с придружаващата го от Анкара делегация г-н Аргун се срещна с Главния мюфтия на Република България Д-р Мустафа Хаджи, председателя на Висшия мюсюлмански съвет г-н Ведат Ахмед и ръководството на Главно мюфтийство. В чест на г-н Аргун бе даден и официален обяд. В края на срещата представителите на двете институции бяха приготвили подаръци и още веднъж изразиха своето уважение един към друг.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.