Отдел „Издателство“ към Главно мюфтийство издаде нова книга, пътеводител за отглеждане на деца.

Този лесен за четене, изчерпателен наръчник съдържа онова, което е необходимо да знаете, за да бъдете уверен родител. Пълен с препоръки и практически съвети, използвайки последните изследвания върху детското развитие и родителските практики, той предлага богата информация за това как да дадем възможност на децата да се развиват, как да се избавим от чувството за безсилие по отношение на родителските грижи и да развием щастливи семейни взаимоотношения. Авторите предоставят насоки за развиване на характера, за обогатяване на знанията, ценностите и уменията, както и базиран върху вярата поглед към възпитанието, от който могат да се възползват родители с деца на всяка възраст. Многото стратегии и техники, предложени в книгата, включват: обучаване на децата в решаването на проблеми, взимане на решения и изграждане на самочувствие. В съвременния свят отглеждането на съзнателни спрямо Аллах, морални и успешни деца, с усещане за гражданска отговорност никак не е лесно. Също така не е и невъзможно. Ефективните родителски грижи са ключът.

Най-важното е, че книгата предлага ислямски решения на проблемни въпроси относно отглеждането на децата. Тя съдържа обхватно представяне на достъпните теории за детското развитие. Авторите не са пропуснали да посочат и най-често срещаните грешни схващания на популярната психология.

За връзка, отзиви и въпроси:

Тел.: 02/981 60 01

pulishing@grandmufti.bg

www.facebook.com/izd.gl.muftiistvo

За повече информация за книгата, кликнете тук

 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.