Комисията по организация, подготовка и провеждане на Редовната национална мюсюлманска конференция днес в столицата заседава със следния дневен ред:

 

1. Обсъждане на предишните решения на комисията и тяхнотo изпълнение

2. Обсъждане на прeдварителните инструкции за изпълнение по време на общите събрания за избор на делегат 

3. Делегати по право, които ще участват в редовната мюсюлманска конференция 

4. Обсъждане на бюджета на организационната комисия по подготовка и провеждане на редовната мюсюлманска конференция 

5. Разни