На 13.09.2020г. (неделя) в централната джамия на с. Чепинци, Районно мюфтийство – Смолян, се състоя тържествена програма по случай прочитането на целия Коран от 16 деца, посещаващи два летни Коран курса на територията на селото.

Официални гости на програмата бяха районният мюфтия на Смолян – г-н Неджми Дъбов, д-р Ариф Абдуллах, директорът на курса за наизустяване на Корана „Хафъз Мурад Хаджи“в гр. Мадан – хафъз Шефкет Хаджи, председателят на мюсюлманско настоятелство с. Чепинци – г-н Исмет Моллов, кметът на с. Чепинци – г-н Мустафа Брахимбашев, бизнесменът г-н Хайри Хутев, бившият кмет г-н Хайри Брахимбашев и г-н Раиф Куцев – жител на селото, допринесъл за построяването на джамията.

Домакин на събитието беше имамът на с. Чепинци – г-н Хайри Хажиев, а водещ бе г-н Мустафа Делиахмедов. Програмата започна с отговаряне на въпроси, свързани с религията – (житие на пророка, вероучение, морал), рецитация на хадиси и поучителни разкази, четене на части от Корана наизуст и накрая прекрасна дуа на арабски и български език. Децата получиха награди от Районно мюфтийство – Смолян, връчени лично от г-н Неджми Дъбов, както и от мюсюлманското настоятелство, лично връчени от г-н Исмет Моллов.

Районният мюфтия – г-н Неджми Дъбов и д-р Ариф Абдуллах направиха кратки наставления на младежите и присъстващите.

За всички имаше подготвен обяд.

Аллах да е доволен от децата, техните родители и преподаватели, както и всички допринесли за това прекрасно дело.