Районно мюфтийство – Смолян проведе Тринадесетото регионално състезание по основни знания за ислямската религия. Състезанието се проведе на 10.09.2020 г. (четвъртък) в централната джамия на гр. Смолян, участие взеха 24 деца в различни категории и нива, като решаваха тест и положиха практически изпит за отслужване на намаз и четене на Коран. За всички присъстващи деца, беше организирана викторина с раздадени много награди. Официални гости на състезанието бяха г-н Халил Ходжов – началник отдел „Иршад“ към Главно мюфтийство и районният мюфтия на София г-н Мустафа Избищали.

Журито беше в следния състав, председател Халил Ходжов и членове хафъз Шефкет Хаджи – директор на Курса за хафъзи „Хафъз Мурад Хаджи“ гр. Мадан и Изет Джалев – наместник-районен мюфтия на Девин, които имаха нелеката задача да оценят най-добрите. Те присъдиха първите места в различните категории и нива на 8 деца, а най-малката участничка беше едва на 5 години от гр. Рудозем, тя рецитира сура „Духа“ в категория „Таланти“. Участие взеха и група „Надежда” от гр. Рудозем, която изпълни поучителни иляхи.

Районният мюфтия на Смолян Неджми Дъбов благодари на всички, които са взели участие в подготовката и провеждането на състезанието, преподавателите, участниците и родителите и пожела успех на учителите в преподаването на ислямската религия на децата и младежите в Коран курсовете.

А началникът на отдел „Иршад“ Халил Ходжов поздрави участниците и присъстващите от името на Главния мюфтия д-р Мустафа Хаджи.

Всички участници в състезанието получиха награди, осигурени от Главно мюфтийство и Районно мюфтийство – Смолян.