Двата големи мюсюлмански празника Рамазан Байрам и Курбан Байрам, както и денят Ашуре ще бъдат официално част от календара с културните събития на Община Пловдив за предстоящата 2021 година. Това стана ясно с получено писмо с Изх.№ 20 РЗК-893 от 03.09.2020г. от Пламен Панов – зам.-кмет „Култура, археология и туризъм”.

Предложението за обогатяването на календара на Община Пловдив с културни чествания и празници на мюсюлманската общност беше внесено чрез официално писмо от 28 август тази година до заместник-кмета Пламен Панов. Официалното писмено предложение беше входирано от името на Танер Вели, районен мюфтия на  Пловдив, и Ахмед Пехливан - председател на  Мюсюлманско настоятелство – Пловдив.

„Мюсюлманите сме една от най-многочислените малцинствени общности в Пловдив – наброяваме близо 100 000 души и този град се слави именно със своята толерантност. За нас беше важно както културният календар на Общината да включва празници на други етноси и религиозни общности, така част от него да са и важни празнични дати и чествания за мюсюлманите.“ – с тези думи мюфтията Танер Вели аргументира решението на пловдивското мюфтийство да внесе предложението за включване на мюсюлманските празници в културния календар на Община Пловдив.

Той изрази задоволството си и благодари от името на мюсюлманите в областта за решението на Общинския съвет, че уважи внесеното предложение.