Комисията по издателска дейност към Висшия мюсюлмански съвет проведе своето 18-то поредно заседание

На 07.08.2019г. Комисията по издателска дейност към Висшия мюсюлмански съвет (ВМС) проведе своето поредно заседание.

На дневен ред бяха обсъдени дейността, приходите и разходите на фонд „Рисале“, трите последни броя на сп.“Мюсюлмани“ и дейността на отдел „Издателство“ към Главно мюфтийство.

В рамките на заседанието бяха гласувани и някои от подготвените рецензии за новопостъпили книги и преводи в отдела.

 

Накратко беше обсъден и проектоплана за 2020-2021 г., който включва издаването на някои основни извори като Кутуб-ус-ситте (шестте основни сборници с хадиси) и тефсира (тълкуването на Корана) от ес-Саади.

 

Ако имате запитвания или предложения към Комисията, пишете ни на: publishing@grandmufti.bg или се свържете с нас чрез facebook: www.facebook.com/izd.gl.muftiistvo 

 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok