Изпратихме нашия брат и колега Хасан Вейсел

На 02.09.2015 година в град Айтос бе отслужен дженазе намаз на Хасан Вейсел, имам на село Зетьово, община Айтос.
Над 500 човека се бяха събрали в айтоската джамия, за да изпратят своя брат. В множеството сред близките и познатите на покойника бяха и неговите братя и колеги от цялата страна.
Нашият скъп брат е завършил Средното духовно училище „Нювваб” – град Шумен през 1996 година. Продължава образованието си в Шуменския университет „Епископ Константин“, където получава бакалавърска степен по История.
През 2013 година завършва курса Тасхи-и хуруф (Изразително четене на Коран) в град Момчилград. От 2014 година беше студент във Висшия ислямски институт – София, като по настоящем следваше магистратура в Тракийския университет в град Одрин, Република Турция.
През своя съзнателен живот Хасан Вейсел винаги се откроявал със своята активност и съпричастност във всички дейности на изповеданието.
В своята служба като имам съвестно е изпълнявал своите религиозни задължения. Независимо от краткия си земен път, Хасан Вейсел ще е пример за всеки млад мюсюлманин,  живеещ с отговорност към мюсюлманската общност и обществото, в което живее. Вейсел беше баща на едно дете.
Нека Аллах да дари с търпение семейството и роднините на Хасан Вейсел в земното им изпитание!
Молим се на Всевишния Аллах да обгърне починалия със Своята милост и прошка и да го дари с високи нива в Дженнета.