Висш ислямски институт

ВИИ подготвя  мюсюлмански духовници за нуждите на мюсюлманската общност в страната ни: като мюфтии, проповедници /ваизи/ и учители по ислямска религия за основните и средните държавни училища.

 

Учебните планове и програми са подготвени в съответствие със Закона за висшето образование и Наредбата за държавното изискване за получаване на висше образование по “Теология”, утвърдени с Постановление № 155 на Министерски съвет от 09.07.1998 г. При съставянето им са използвани учебните планове на някои теологически факултети на турски, арабски и др. университети. Несъмнено те са съобразени с опита и традицията на мюсюлманската религиозна образователна система в България. 
При съставянето на учебните планове и програми на ВИИ целият този опит беше обобщен и всичко положително беше заимствано. Но те са подготвени главно върху принципите на ислямското религиозно обучение.

 

Контакти:

1839 София, кв. “Враждебна”, ул. 57, №6

телефон: 02/ 945 6298

факс: 02/ 840 6366

e-mail: students@islamicinstitute-bg.org

Уеб адрес: https://www.islamicinstitute-bg.org/index.php


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.