Районно Мюфтийство-София

Районно Мюфтийство  - София обхваща Северозападна България.Територията на Районно мюфтийство София е с площ от 13 880 кв. км.  Районно Мюфтийство София граничи с Районните Мюфтийства  Плевен, Благоевград, Пазарджик, Пловдив. Районно Мюфтийство София обхваща следните области: София- град, София-област, Перник, Кюстендил. Районно Мюфтийство София разполага с 8 джамии и месджиди, където мюсюлмани от района могат да използват за молитви. Мюсюлманското население в района е около 93 000 . Броя на мюсюлманските настоятелства в Районно Мюфтийство София е  8. Районното мюфтийство е със седалище гр.София.

 


Екип:

Районен мюфтия

 

Бейхан Юсеин Мехмед

Е-майл: b.mehmed@grandmufti.bg

 

 

Секретар

Алпер Гюнер Ахмедов

Е-майл: rm.sofia@grandmufti.bg

 

Спец.отдел„Вакъфи”

Джемал Джемал Авушин

Е-майл: djemalavushin@gmail.com

 

Спец.отдел„Иршад”

Мехмедемин Ахмедов Мехмедеминов

Е-майл: mehmed_emin@abv.bg

 

 

Екскурзовод към РМ София

Емине Ибрахим Сечкина

Е-майл: aminalutuf@gmail.com

 

 

Контакти:

гр.София  Бул.”Мария Луиза” №27 ет.1

тел/ факс: 02/987 72 63

 

Е-майл: rm.sofia@grandmufti.bg

 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.