Курбан 2021

Районно Мюфтийство-София

Районно Мюфтийство  - София обхваща Северозападна България.Територията на Районно мюфтийство София е с площ от 13 880 кв. км.  Районно Мюфтийство София граничи с Районните Мюфтийства  Плевен, Благоевград, Пазарджик, Пловдив. Районно Мюфтийство София обхваща следните области: София- град, София-област, Перник, Кюстендил. Районно Мюфтийство София разполага с 9 джамии и месджиди. Мюсюлманското население в района е около 93 000 . Броя на мюсюлманските настоятелства в Районно Мюфтийство София е  11. Районното мюфтийство е със седалище гр.София.

 


Екип:


Районен мюфтия


Мустафа Асан Избищали


Секретар
Ридван Мурад Бошнак

Е-майл: m.izbishtali@grandmufti.bg

 

Спец.отдел „Вакъфи”
Джемал Джемал Авушин

Е-майл: djemalavushin@gmail.com

 

Ваизе
Фатме Раим Хатип

Е-майл: fatmeraimhatip@gmail.com

 

Контакти:

гр.София  Бул.”Мария Луиза” №27 ет.1

тел/ факс: 02/987 72 63

Е-майл: rm.sofia@grandmufti.bg

 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.