Районно мюфтийство – Бургас

Районно Мюфтийство – Бургас е разположено в Югоизточна България и обхваща област Бургас. Територията на Районно Мюфтийство – Бургас е с площ от 14627.67 км². РМ-Бургас е едно от големите по територия мюфтийства в България. То граничи  с Районно Мюфтийство – Варна, Шумен, Хасково. Мюфтийството разполага с 99 джамии и месджиди.
Броят на Мюсюлманските настоятелства в региона на Районно мюфтийство Бургас е 82.
Мюсюлманското  население в района е около 40 055. На територията служат 72 имама. Районното мюфтийство е със седалище гр.Айтос.

Екип:

Районен мюфтия

 

Селятин Мухарем


Секретар
Джошкун Ахмед Ахмед

Спец.отдел „Иршад”
Хюсеин Салим

Експерт "Вакъфи"
Хюсеин Хюсеин

Ваиз
Сунай
Сеид Рамадан

Контакти:

гр.Айтос  ул.”Цар освободител №1

Тел/ Факс: 0558/26364

E-mail: rm.aytos@grandmufti.bg

 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.